De dialoogleiders: het hart van Stichting Kezban

Het warme hart van Stichting Kezban

 

Stichting Kezban beschikt over een pool van 44 dialoogleiders die via de socratische dialoogmethode taboeonderwerpen bespreekbaar maken bij laagdrempelige organisaties en buurtinitiatieven in de wijken. Het belangrijkste onderwerp is huiselijk geweld. Onderliggende thema’s zijn bijvoorbeeld armoede, verslaving, discriminatie, mantelzorg, mantelzorg door jongeren en problemen uit de actualiteit. De dialoogleiders zijn zowel vrijwilligers als professionals. Sommige dialoogleiders zijn in dienst bij een organisatie. De dialoogleiders zijn altijd afkomstig uit (zelf)organisaties of zijn sleutelfiguren en bijna allemaal zijn ze ook ervaringsdeskundigen.
Socratische dialoog

Kezban startte eind jaren ’90 met voorlichtingsbijeenkomsten volgens de methode ‘Als ik haar was’. Rond 2010/11 is gekozen voor meer diepgang en is de methode ‘Als ik haar was’ doorontwikkeld. Kezban organiseert nu minder voorlichtingsbijeenkomsten maar meer dialoogbijeenkomsten volgens de socratische dialoogmethode. De socratische dialoogmethode is vrij en onderzoekend zonder oordeel en vraagt om een veilige vertrouwde omgeving. Dat betekent dat de dialoogleider zelf geen onderdeel mag zijn van het probleem. De dialoogleider neemt de tijd, luistert en verplaatst zich in de ander en maakt hierdoor ruimte voor een nieuwe denkwijze.

Werkwijze

De dialoogleider gaat stapsgewijs te werk. Eerst worden de ergste problemen geïnventariseerd, dan de oorzaken van die problemen. Stap drie en vier zijn het herkennen, erkennen en het delen en bespreekbaar maken in de groep van die problemen. Uiteindelijk wordt het taboe beslecht. De dialoogleider ziet wat er aan de hand is en verwijst als het nodig is door naar de professionele hulpverlening. De dialoogleiders krijgen eerst een basistraining van drie dagdelen. Daarna start een theoretische training gevolgd door een praktijktraining. Tijdens de praktijktraining gaan de dialoogleiders zelf een programma samenstellen en uitvoeren. Aan het einde van de training ontvangen de dialoogleiders een certificaat.

Leren en delen

Elke maand is er een intervisie bijeenkomst  Soms brengt de actualiteit nieuwe gespreksthema’s met zich mee. Vier keer per jaar is er een deskundigheidsbijeenkomst voor de dialoogleiders waar de nieuwe actuele thema’s aan de orde komen.

Huiskamer

Sommige erg geïsoleerde groepen zijn moeilijk te bereiken voor de dialoogbijeenkomsten. Kezban heeft speciaal voor hen huiskamerbijeenkomsten in het leven geroepen. De organisatie en werkwijze doen denken aan de Tupperwareparty’s van vroeger, in de zin dat de dialoogleider uit eigen netwerk de deelnemers bereikt. Deze huiskamerbijeenkomsten lijken een schot in de roos te zijn.

Lees ook

Alarmerende signalen vanuit Turkse organisaties in het rampgebied

Alarmerende signalen vanuit Turkse organisaties in het rampgebied

Stichting Kezban heeft in het verleden goed samengewerkt met Turkse organisaties en daar nauwe banden mee opgebouwd. Vanuit deze Turkse organisaties in het rampgebied ontvangen wij alarmerende signalen over vrouwen, meisjes en kinderen. Kinderen zonder ouders/familie...

Dialogen in Amsterdam, open deelname

In Jungle Amsterdam Oost organiseert Stichting Kezban voor de vrouwen in Oost de volgende dialogen: 27 januari: Communicatie binnen het gezin. Hoe kan je geweldloos en effectief communiceren? 3 februari: Grensoverschrijdend gedrag binnen partnerrelaties". Denk...

Word Nu Dialoogleider