Doneer en steun Stichting Kezban

Samen met u kunnen we eergerelateerd geweld minimaliseren. Help Stichting Kezban daarbij, doneer steun stichting Kezban!

Stichting Kezban krijgt geen structureel budget van de overheid en bijna al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Daarom zijn we mede afhankelijk van de giften van particulieren en bedrijven. Elke bijdrage die we ontvangen, helpt ons om ons werk voort te zetten!

“ Geld heeft waarde als er iets goeds mee gebeurt.”

Name Goes Here

Doneren kan zo:

  • Door een bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL37 INGB 0006 2154 05.
  • Een periodieke schenking gedurende vijf jaar. Dit kun je met Kezban regelen door met ons een overeenkomst te sluiten die door de belastingdienst is goedgekeurd. Dat heeft als voordeel dat het fiscaal aantrekkelijk is: je kunt elk jaar het hele bedrag aftrekken op je belastingaangifte.
  • Geld nalaten bij overlijden en dat laten vastleggen in je testament. De notaris kan je hier verder over informeren.

Als donateur ontvang je als je dat aanvraagt:

  • Het jaarverslag.
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Overweeg je meer dan € 500,- te doneren? Neem dan contact met ons op via info@stichtingkezban.nl

Bedrijven die meer dan € 500,- voor minstens twee jaar doneren, kunnen hun naam in die twee jaar laten vermelden op de website, gratis een voorlichting over het bestrijden van huiselijk en eergerelateerd geweld ontvangen of in overleg eventuele andere tegenprestaties met ons overeenkomen.

ANBI erkend

Stichting Kezban is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u als donateur uw gift van de belasting kunt aftrekken. Geeft u minimaal 1% van uw (gezamenlijk) inkomen aan goede doelen dan kan het fiscale voordeel voor jou oplopen tot wel 52% in de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vind je o.a. op de website van de belastingdienst.

En verder
Je donateursgegevens worden uiteraard beschermd, en niet zonder jouw toestemming voor andere doelen gebruikt.

Donaties aan Stichting Kezban zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 809663995. Dit nummer heeft u nodig voor schenkingen en als je jouw donatie als aftrekpost wilt opgeven bij je belastingaangifte.

Stichting Kezban heeft haar statutaire zetel in Amsterdam en is momenteel gevestigd in Almere.
Onder nummer 34150064 staat Kezban ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Stichting Kezban is een laagdrempelige organisatie die zorgt voor verandering in de emancipatie van vrouwen. Ik merk dat de dialoogmethode echt werkt om de mentaliteit van vrouwen te beïnvloeden. Dat is geweldig om te zien. Bij bijeenkomsten is er vaak herkenning bij vrouwen als we de films laten zien, soms moeten ze huilen of zeggen ‘ik heb jullie nodig om voor mezelf op te komen’.

Fereshteh Moradi, dialoogleider Stichting Kezban

Word Nu Dialoogleider