Een Hartekreet! Hoe onveilig thuissituaties escaleren in geweld, mishandeling en zelfdoding in tijden van beperkte vrijheid

Gevolgen van de anti-corona maatregelen

Voor de mensen in de kwetsbare groepen, waar eergerelateerd- en huiselijk geweld voorkomen, is de situatie in de lock down moeilijk. Nu tijdens de avondklok begint de situatie grimmig te worden. Want vooral ’s avonds als iedereen thuis is, is de enige mogelijkheid om de spanningen te doorbreken en het huis uit te gaan, weg. Daders die voorheen de mogelijkheid hadden om buiten stoom af te blazen, of even naar een café te gaan, kunnen met hun emoties nergens naar toe.

Mensen uit deze kwetsbare groepen zijn moeilijk te herkennen. Stichting Kezban, die deze kwetsbare en moeilijk te vinden mensen toch weet te bereiken, luidt de noodklok.

Voor veel gezinnen is dit een zware tijd. Het leven thuis is helemaal niet geschikt om te werken en te studeren. De benodigde middelen ontbreken  nogal eens en niet elk gezin vraagt hulp, om bijv. een laptop in bruikleen te krijgen.
Kinderen kunnen niet of nauwelijks naar school en moeten thuis online les volgen. Belangrijk in de ontwikkeling van jongeren is de omgang met andere jongeren en dit valt nu voor een groot deel weg. Online leren is geen ideale onderwijssituatie en kan fysiek onderwijs niet vervangen. Voor jongeren is online les volgen problematisch. Daarnaast krijgen we signalen dat online geweld, zoals  shaming, sexting en  exposen, toeneemt.

Voor ouders die thuis moeten werken, geldt ook dat online werken en het niet altijd hebben van de benodigde faciliteiten, verstorend werkt en ook zij zijn grotendeels beroofd van hun sociale contacten en sociale leven. Emoties als onzekerheid, verwarring, angst voeren de boventoon en beïnvloeden het doen en laten.

Wat maakt kwetsbare mensen kwetsbaar

Kwetsbare mensen uit onze doelgroepen* hebben vaak een bi-culturele achtergrond, leven dikwijls in traditionele, ongelijkwaardige relaties, zijn soms laag opgeleid, of laaggeletterd, leven soms rond de armoedegrens, of leven in te kleine huizen en hebben soms grote gezinnen.

Voor deze kwetsbare mensen geldt dat de gevolgen van de vrijheidsbeperkende maatregelen een grotere impact hebben dan voor andere mensen. Een fragiele basis kan snel escaleren in huiselijk geweld, mishandeling of zelfs zelfdoding. Vrouwen, kinderen en mensen met een LGBTIQ geaardheid zijn het meest kwetsbaar.

Onze doelgroep doet al zelden melding van eergerelateerd- en huiselijk geweld. En de dialogen zijn juist een veilige, laagdrempelige manier om de verhalen hierover wel te laten vertellen, waardoor er ruimte ontstaat voor oplossingen. Maar nu deze mogelijkheid weg is gevallen, blijft de geweldspiraal nodeloos langer in stand. In noodsituaties zullen deze slachtoffers niet bellen en zal het leed onzichtbaar, achter de voordeur blijven.

Het reiken van onze hand

De laatste jaren heeft Stichting Kezban moeilijk bereikbare groepen de helpende hand kunnen bieden, via goed getrainde dialoogleiders. Zij maken in dialoogbijeenkomsten taboe-onderwerpen bespreekbaar. Huiselijk geweld bijvoorbeeld. Als daar over gepraat kan worden, is dat het begin van een oplossing.

Het niet meer mogen houden van dialoogbijeenkomsten heeft ons in eerste instantie creatief gemaakt. We organiseerden wandeldialogen en namen aan dat deze maatregelen tijdelijk zouden zijn en dat we snel weer konden werken op de effectieve manier.

Echter, we zijn 10 maanden verder en er is geen zicht op verandering.

 

In de wandeldialogen valt op dat de groepen heel klein zijn, ongeveer een derde van het aantal mensen, dat voorheen meedeed aan de dialoogbijeenkomst, is aanwezig. De anderen komen niet. Dat is niet alleen uit angst voor de veiligheid tijdens de wandelingen, want aan de veiligheidsadviezen is gemakkelijk te voldoen. Vrouwen, (en kinderen) uit kwetsbare groepen, hebben geen privacy thuis om een afspraak te maken, zonder dat het gehele gezin weet wat ze gaan doen.

De mensen die niet meer komen, staan er alleen voor.

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn niet veilig!

Uit ons netwerk hebben we vernomen dat in januari zich 2 jongeren van het leven hebben beroofd.

Er bereiken ons ook verhalen van ouderen en bijv. mensen met een zwakke gezondheid, of die Covid 19 hebben gehad, die helemaal niet meer buiten komen. De verhalen zijn schrijnend. Om de mensen achter deze verhalen te ontmoeten, hebben we recent besloten om waar mogelijk huisbezoeken af te leggen. Op aanwijzing van dialoogleiders bellen we aan, bieden een kleinigheidje aan en houden een gesprek aan de deur.

Stichting Kezban houd haar hart vast en zoekt naar wegen om aandacht te vragen voor de kwetsbare mensen, de slachtoffers en daders. Wij willen niet wegkijken van de gevolgen van de anti-corona maatregelen. Want die hebben soms onbedoelde ernstige gevolgen.

Wij vragen beleidsmakers, de politiek, de media en ook jou, om je goed en juist te informeren via diverse kanalen, zonder eigen agenda of oordeel, en deze kwetsbare mensen in gedachten te houden bij het nemen van beslissingen, het verspreiden van berichten en het geven van meningen.

Lees ook

Alarmerende signalen vanuit Turkse organisaties in het rampgebied

Alarmerende signalen vanuit Turkse organisaties in het rampgebied

Stichting Kezban heeft in het verleden goed samengewerkt met Turkse organisaties en daar nauwe banden mee opgebouwd. Vanuit deze Turkse organisaties in het rampgebied ontvangen wij alarmerende signalen over vrouwen, meisjes en kinderen. Kinderen zonder ouders/familie...

Dialogen in Amsterdam, open deelname

In Jungle Amsterdam Oost organiseert Stichting Kezban voor de vrouwen in Oost de volgende dialogen: 27 januari: Communicatie binnen het gezin. Hoe kan je geweldloos en effectief communiceren? 3 februari: Grensoverschrijdend gedrag binnen partnerrelaties". Denk...

Word Nu Dialoogleider