Vervolg pagina

Het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen binnen de allochtone gemeenschap is zeker niet makkelijk. Hoe bereik je deze doelgroep? Hoe zorg je dat mensen zaken als eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en gedwongen achterlating op een veilige manier met elkaar kunnen bespreken? 

Speciaal hiervoor ontwikkelde Stichting Kezban een effectieve dialoogmethode. In laagdrempelige, wijkgerichte bijeenkomsten, spreken deelnemers met elkaar onder leiding van speciaal getrainde dialoogleiders.

Getrainde pool van ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren

Al onze dialoogleiders zijn intensief getraind in de Socratische methode. Bovendien bestaat onze pool voor meer dan 90% uit ervaringsdeskundigen en/of sleutelfiguren uit de doelgroep. Dit zorgt voor een goede opkomst bij bijeenkomsten en echte verbinding met de achterban. Door hun voorbeeldrol en de positieve respons van de dialoogdeelnemers, groeit ook het zelfvertrouwen van de dialoogleiders en hun persoonlijke kracht.

 

Laagdrempelig voor de allochtone doelgroep

Onze dialoogbijeenkomsten zijn laagdrempelig: we verspreiden geen flyers en gebruiken geen ‘PR-machine’, maar sluiten aan bij bestaande bijeenkomsten en netwerken in de wijk. Onze dialoogleiders bepalen in overleg welke materialen, aanpak en methodes geschikt zijn voor hun specifieke groep. Merken zij bijvoorbeeld dat de term ‘huiselijk geweld’ beter niet op de uitnodiging kan staan? Dan bedenken zij een aansprekender thema, zoals ‘opvoeden’ of ‘horizon verbreden’, zodat deelnemers wél gemotiveerd zijn om te komen. Zo wordt elke dialoogbijeenkomst op maat gemaakt. Voor deze vaak moeilijk bereikbare doelgroep een aanpak die werkt!

 

“Ontroerend was bijvoorbeeld het verhaal van de moeder die zich lang liet slaan, onderdrukt werd door de schoonfamilie en zich hierdoor zwak voelde. Op de dialoogbijeenkomst vertelde ze hier open over en haar dochter reageerde onverwacht: “ik heb je juist altijd als voorbeeld gezien en vond je heel sterk”. Moeder en dochter omhelsden elkaar en hun relatie werd hierna merkbaar warmer.”

Dialoogleider generatiedialoog, Stichting Kezban

Word Nu Dialoogleider