info en trainingen eergerelateerd geweld

info en trainingen eergerelateerd geweld - stichting Kezban
info en trainingen eergerelateerd geweld

Wilt u als professional of organisatie het taboe rond huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, seksualiteit, seksuele diversiteit, of huwelijksdwang cultuur sensitief bespreekbaar maken? Maar weet u nog niet precies hoe? Stichting Kezban komt graag bij u langs voor info en trainingen eergerelateerd geweld en voorlichting.

Hierin geven we praktische handvatten, methodieken en advies om verschillende taboe-onderwerpen bij de doelgroep bespreekbaar te maken.

Vraag een voorlichting aan en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. We zoeken uit onze pool van deskundige voorlichters graag degene die bij uw wensen past.

Kennisoverdracht & info en trainingen eergerelateerd geweld

Als Stichting hechten we veel waarde aan het delen van expertise en het bevorderen van kennisoverdracht rond de aanpak van taboe-onderwerpen. Dit doen we intern met de dialoogleiders die we opleiden; met intervisiebijeenkomsten, on the job training en deskundigheidsbevordering. Maar ook extern zijn we graag actief en houden we contact met diverse maatschappelijke, onderwijs- en welzijnsorganisaties.

Bijvoorbeeld met de gemeente Amsterdam en diverse stadsdelen, kenniscentrum Movisie, Blijf Groep, Ministerie van OC&W en de Hogeschool van Amsterdam. Hierbij wisselen we kennis uit, geven workshops of presentaties, gaan naar netwerkbijeenkomsten of leveren een bijdrage aan seminars. Tot slot werken we ook op internationaal niveau samen voor het uitwisselen van effectieve methodes en instrumenten die taboe-onderwerpen bespreekbaar maken.

“Het Meldpunt Eergerelateerd Geweld Amsterdam ( MEGG) , is een onderdeel van de Blijf Groep; het MEGG kent een geschiedenis van goede samenwerking met Stichting Kezban op het gebied van Huiselijk- en Eergerelateerd Geweld, wij hebben samen workshops gegeven en wij hebben korte lijnen als het gaat om advies geven/ krijgen.”

Cecilia Pérez, zorgcoördinator Meldpunt Eergerelateerd Geweld, Blijf Groep

Als ik haar was

Herkenbare film voor Turkse en Marokkaanse vrouwen rond het thema huiselijk geweld.

Lees meer over Als ik Haar was

‘Als ik háár was…’ In deze film volgen we een jonge vrouw die vol verwachting naar haar nieuwe echtgenoot in Nederland afreist. Al snel blijkt dat het huwelijk en de relatie met haar schoonfamilie niet harmonieus verlopen en dat ze geïsoleerd leeft. Door dit verhaal heen vertellen Marokkaanse en Turkse vrouwen hoe zij zelf het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Deze interviews weerspiegelen de invloed van cultuur, familie en maatschappelijke positie op de omgang met deze problematiek. Verder geeft de film informatie over het hulpaanbod en de juridische situatie in Nederland.

Herkenbaar De film is heel herkenbaar voor Marokkaanse en Turkse vrouwen, terwijl mannen en andere familieleden zich bewuster kunnen worden van de problematiek rond huiselijk geweld. Hulpverleners krijgen met deze films een beter inzicht in de belevingswereld van hun cliënten en kunnen zo beter een gesprek aangaan. Dat maakt de film tot een waardevol voorlichtingsinstrument. De Nederlands ondertitelde film is in vier talen (Turks, Nederlands, Arabisch en Berbers) op één dvd verkrijgbaar. Daarnaast kunt u flyers en affiches bestellen, waarmee u de film aankondigt. >> Uitgebreide methodebeschrijving van de film, Movisie

Hou mijn hart vast

Empowerende film voor jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen over huiselijk geweld.

Lees meer over Hou mijn hart vast

‘Hou mijn hart vast’ ‘Hou mijn hart vast’ is de verfilming van de gelijknamige voorstelling van het Rotterdams Wijktheater. Een Turkse, Marokkaanse en Nederlandse vrouw komen bij elkaar op de vooravond van het tweede huwelijk van één van hen. Alledrie hebben ze een relatie met een gewelddadige partner achter de rug, maar ze proberen nu een nieuw leven op te bouwen. Met elkaar vinden ze die kracht én vreugde in hun bestaan. De film ‘Hou mijn hart vast’ kan ingezet worden bij het bewustwordingsproces rond huiselijk geweld. Het is een middel om dit taboe te doorbreken en de discussie over huiselijk geweld op gang te brengen.

Empowerment De film wil vooral jonge vrouwen en meiden bereiken die in Nederland zijn opgegroeid. Meerwaarde is de empowerende werking: de vrouwen zijn uit hun slachtofferrol gekomen en laten zien dat een nieuw leven mogelijk is. De film is in 2004 gemaakt in opdracht van Stichting ‘Hoezo, terug in je mand?’, met dank aan het Rotterdams Wijktheater en de Stichting Vrouwenopvang. Op de dvd staan ook interviews met twee slachtoffers, een hulpverleenster, een politieman en de regisseur van het theater.

Voorlichtingsfilms huiselijk geweld

Een film is een laagdrempelige en aansprekende manier om het thema huiselijk geweld bespreekbaar te maken. De speciale voorlichtingsfilm en bijbehorende methode ‘Als ik haar was…’. maakt duidelijk dat geweld vaker voorkomt én dat er een oplossing is voor slachtoffers die in een uitzichtloze situatie lijken te verkeren. Tevens is de verfilming van het toneelstuk ‘Hou mijn hart vast’ op dvd bij Stichting Kezban te verkrijgen.

Bij allebei de films leveren we een praktische, informatieve handleiding met uitleg en aanwijzingen voor discussieleiders. De methode ‘Als ik haar was…’ is bovendien officieel erkend als “Goed onderbouwd”. Als hulpverlener krijgt u meer inzicht in de belevingswereld van uw cliënten, voor de doelgroep bieden de films herkenning en bewustwording. Beide dvd’s zijn hierdoor uitstekend in te zetten voor zowel professionals als voor de doelgroep zelf.

De films zijn te bestellen per mail of via het contactformulier en kosten € 50,- inclusief verzendkosten.

 

Neem contact op