Couscousdialoog

Wat is er mooier dan een dialoog te starten met een gezamenlijke maaltijd? Op 21 februari organiseerde Combiwel samen met Stichting Kezban een ‘Couscousdialoog’ in de gezamenlijke ruimte van het Amstelhuis (de Buurman). De avond van 18.30-21.00 begon met een sfeervolle, gezamenlijke couscous-maaltijd. De deelnemers waren mannen tussen de 45 en 75 met een migratie-achtergrond, uit Amsterdam-Zuid. Dialoogleiders van Stichting Kezban begeleidden het persoonlijk gesprek, waarbij de mannen met elkaar spraken over het onderwerp huiselijk geweld.

Met elkaar omgaan tijdens een dialoog

Tijdens het diner maken we eerst gezamenlijk afspraken hoe wij in de setting van een dialoog met elkaar omgaan. De deelnemers beschouwen we onderling als partners, als deelgenoot in de communicatie. Zij zijn geen tegen- of medestanders. Tussen de gesprekspartners is gelijkwaardigheid aanwezig. Elke bijdrage van iedereen nemen we serieus.

Opening van het thema

Ahmed Imel, mede-organisator, opent de avond en vertelt meer over huiselijk geweld in Nederland. Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van huiselijk geweld. Volgens onderzoek van Movisie is 45% van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld als kind, partner of ouder. Bekeken voor een periode van de afgelopen vijf jaar is ruim 9% van de Nederlandse bevolking slachtoffer van huiselijk geweld. In bijna 75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%).

Vier stellingen brengen het gesprek op gang

Tijdens de dialoog behandelden de deelnemers vier stellingen. Iedereen kreeg twee kaarten met een stelling over het voorkomen van huiselijk geweld (in percentages) en konden aangeven of ze dachten dat het werkelijke percentage hoger of lager was. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de stellingen. Voor de meeste mensen was het verrassend wat de werkelijke cijfers waren en ze gaven aan dat ze er best wel van schrokken. Vooral omdat ze dachten dat er in Nederland weinig geweld was en dat het nauwelijks voorkwam. Toen de deelnemers hier wat dieper op gingen, kwam naar voren dat ze vonden dat de Nederlandse samenleving positiever wordt neergezet in de media, zoals over de normen en waarden binnen een gezin. En dat dit niet overeenkomt met de cijfers die werden genoemd in de stellingen. Eén van de deelnemers vertelde dat het voor hem altijd leek dat geweld alleen binnen gemeenschappen met een migratie-achtergrond voorkwam, omdat hij dat vaak op tv ziet.

Stellingen:

  • In 40% van de gevallen is de man de dader van huiselijk geweld.
  • 10% van de kinderen is slachtoffer van huiselijk geweld.
  • Bij huiselijk geweld is 50% van de dader vrouw.
  • Er is meer aanzet vanuit de man om huiselijk geweld te bestrijden.

Persoonlijke verhalen bij het bespreken van de Cirkel van geweld

Bij de couscousdialoog bespreken we ook de verschillende fases van de cirkel van geweld in een relatie.
De 1e fase van de cirkel is de spanningsfase. In deze fase kan de pleger van huiselijk geweld geïrriteerd, gefrustreerd en boos worden. De dader wordt mogelijk jaloers en vreest dat de partner hem zal verlaten. De pleger stelt regels waar de partner zich aan moet houden en beschrijft de consequenties als die regels worden gebroken.

Dit was deels herkenbaar voor de mannen. Er kwamen ook verschillende persoonlijke verhalen naar boven. Ook gaven een paar mannen aan dat vrouwen veel spanning opbouwen, en dat dit kan leiden tot een uitbarsting van woede. Mannen kunnen hier anders op reageren; sommigen mannen gaan buiten een rondje maken en een frisse neus halen. Daarentegen heb je ook mannen die die op de uitbarsting van de vrouwen reageren. Hierdoor kunnen ze beiden de controle verliezen, waardoor de situatie kan escaleren.

Daarmee kom je in de tweede fase van de cirkel; de mishandelings-fase. In deze fase verliest de pleger de controle over de boosheid en de frustratie en valt de partner fysiek of verbaal aan. Meestal zonder een duidelijke reden of aanleiding. Tijdens een verbaal conflict raakt de pleger buiten zinnen. Alle vormen van geweld kunnen hierbij voorkomen.

Lees ook

Interview met Saniye Tezcan

Interview met Saniye Tezcan

‘Wat Kezban is overkomen, mag nooit meer gebeuren’ In 1999 werd de jonge Turkse vrouw Kezban Vural voor de ogen van haar twee kinderen op straat vermoord door haar ex-man. Voor vrienden uit haar directe omgeving was dit aanleiding om Stichting Kezban op te richten,...

Word Nu Dialoogleider